Co możemy Ci posapawać?

W naszym zakładzie oferujemy usługę spawanie każdego rodzaju metali  w 3 technologiach TIG MIG i MAG. Najczęstrzym odbiorcą naszej usługi jest branża spożywcza i budownictwo

TIG – stosujemy tą metodę do spawania cienkich metali węglowych i niskostopowych, stali nierdzewnej i innych stali wysokostopowych oraz w blachach aluminiowych.

MIG i MAG – tą metodę wykorzystujemy do spawania grubszych materiałów m in. blach, kształtowników, prętów, rur i innych materiałów konstrukcyjnych.

Spawanie metali kolorowych wymaga dużego doświadczenia oraz co najważniejsze dobranie właściwego spoiwa do wykonania odpowiedniego połączenia spawanych elementów. Często spoiwo wykorzystywane w procesie spania metali przekracza kosz samej usługi .

Problem wynika z faktu, iż metale kolorowe w procesie spawania bardzo szybko się utleniają. Powstające tlenki bardzo zmniejszają topliwość spawanego materiału. Dodatkowo powstające tlenki szybką zanieczyszczają powierzchnię spawanych elementów.

W naszym zakładzie posiada cały niezbędny park maszynowy do pospawania aluminium, miedzi i mosiądzu. Spawamy rury i inne przekroje.
Najczęściej jednak wykonujemy usługę spawanie aluminium do czego wykorzystujemy dwie najbardziej popularne metody tj MIG i TIG tzw. spawanie w osłonie gazowej

Metoda MIG (Metal Inert Gas)  – w tej metodzie stosujemy hel lub argon. Jak w każdej metodzie wykorzystuje się tzw łuk elektryczny powstający z przeskoku elektronów z końcówki elektrody na materiał spawany w naszym przypadku spawanie aluminium. Łuk elektryczny posiada bardzo wysoką temperaturę w związku z czym bez problemu topi w miejscu styku spawane aluminium i elektrodę. Łącząc ze sobą oba materiały. Tak wytworzone spoiny są dobrej jakości, spawanie jest wydajne a koszt całego procesu spawania aluminium jest niski

Metodą TIG (Tungsten Metal Gas) ta metoda spawania gwarantuje państwu spoiny najwyższej jakości. W przypadku tej metody, cały proces przeprowadzany jest przez nietopliwą oraz odporną na temperaturę elektrodę wolframową, przy której udziale wytwarzany jest łuk spawalniczy rozgrzewający i upłynniający aluminium.

Gaz ochronny wykorzystywany w tej metodzie to ten sam materiał co przy spawaniu z użyciem elektrod topliwych tj . argon (Ar) lub hel (He).

Samo zastosowanie gazu ochronnego służy uniknięciu problemów z wyżej opisanym zjawiskiem utleniania a co za tym idzie uzyskaniu bardzo trwałego połączenia spawanych elementów
Podejmujemy się nawet najbardziej kłopotliwych zleceń